BIOKAASU

Biokaasu on hapettomissa olosuhteissa tapahtuvaa mikrobien elintoiminnan jätteenä syntyvää kaasua, josta suurin osa on metaania ja hiilidioksidia.

Biokaasua syntyy luonnossa jatkuvasti mm. ihmisen ja eläinten ruoansulatusjärjestelmässä sekä biomassan hajotessa.

Suomalaisten suolistokaasuna vuodessa vapauttama metaanimäärä riittäisi 1,5 miljoonan kilometrin ajoon autolla ja lisäksi suolistokaasuna vapautuva vety riittäisi miljoonaan autokilometriin.

Metaani (CH4) on biokaasun pääkomponentti ja sen energiaa sisältävä osa, jota voidaan hyödyntää liikenne- ja työkonepolttoaineena sekä sähkön ja lämmön tuottamiseen.

Biometaani on yhteisnimi kaikilla teknologioilla bioresursseista valmistetulle metaanille.

”Biokaasun tuotanto on tärkeä osa kestävää kiertotaloutta. Ensinnäkin biokaasua saadaan hyödyntämällä jätteitä. Toiseksi biokaasun tuotannossa syntyy varsinaisen kaasun lisäksi kiinteää jäännöslietettä, joka on erinomaista lannoitetta. Kun jäännöslietettä käytetään perinteisten lannoitteiden tilalla, biojätteiden ravinteet palautuvat takaisin luontoon.

Kun biokaasua valmistetaan uusiutuvasta biohajoavasta jätteestä tai lietteestä, sen hiilidioksidipäästöt ovat nolla, koska kaasun sisältämä hiili on peräisin luonnosta ja sitä poltettaessa se vapautuu takaisin luontoon.”