Mikä on E-kaasuasemat?

E-kaasuasemat on Etelä-Savon Energia Oy:n omistama kaasutankkausasemabrändi. Yrityksellä on tällä hetkellä kaksi kaasuasemaa, Mikkelissä Graanin ostoskeskuksen yhteydessä ja Haukivuorella asemankylän läheisyydessä.

E-kaasuasemat tarjoaa paikallista päästötöntä liikennepolttoainetta, biokaasua. Etelä-Savon Energian tavoitteena on lisätä uusiutuvan ja ympäristöystävällisen liikennepolttoaineen tarjontaa Etelä-Savon alueella.

ETELÄ-SAVON ENERGIA OY

Etelä-Savon Energia Oy (ESE) tunnetaan uusiutuvan energian tuottajana. Historiamme ulottuu 1900-luvun alkuun. Yhtiö aloitti kaukolämmön tuotannon neljäntenä Suomessa vuonna 1958. Tuotamme sähköä Pursialan vastapainevoimalaitoksessamme CHP- eli yhteistuotantona, jolloin syntyvä lämpö johdetaan kaukolämpöverkostoon. 

Pursialan voimalaitoksessa käytetään polttoaineena puuta noin 80 %. Pursialan voimalaitoksen lisäksi sähköä tuotetaan osakkuusyhtiöissämme vesi- ja tuulivoimalla.

LIIKETOIMINTAYKSIKÖT

ENERGIALIIKETOIMINTA

Vastaamme lämmön tuotannosta, myynnistä ja jakelusta Mikkelin keskustassa ja erillisissä taajamissa, mittareiden etäluennasta sekä varalämpökeskusten ylläpidosta. Kaasuliiketoiminta kuuluu tähän liiketoimintayksikköön.

VOIMALIIKETOIMINTA

Pursialan voimalaitoksella tuotetaan sähköä noin 200 GWh, kaukolämpöä noin 400 GWh ja teollisuushöyryä noin 20 GWh vuosittain. Polttoaineena käytetään pääasiassa metsäenergiapuuta, teollisuuden puutähdettä ja polttoturvetta. Pääosa polttoaineista saadaan Etelä-Savon maakunnasta ja alle sadan kilometrin kuljetusmatkasta. Näin myös hankinnan arvo- ja työllisyysvaikutus jäävät pääosin maakuntaan. Polttoaineen hankinta ja voimalaitoksen käyttö työllistävät välillisesti noin 250 henkilöä vuodessa.

SÄHKÖN JA KAUKOLÄMMÖN TUOTANTO

Tuotamme energiaa usealla eri tuotantomuodolla. Pursialan voimalaitos Mikkelissä tuottaa energiaa puupohjaisilla polttoaineilla ja turpeella. Suomen Luonnonsuojeluliitto on myöntänyt suurimmalle osalle puupohjaisilla polttoaineilla tuotetusta energiasta Ekoenergia-merkin. Vesivoimaa tuotetaan Koskienergia Oy:n vesivoimalaitoksissa ympäri Suomen.

Lisäksi tuotetaan aurinkoenergiaa kesällä 2017 valmistuneessa Sun Mikkeli aurinkopuistossa sekä Ristiinan aurinkokeräinjärjestelmällä. Tuulivoimalla tuotettua energiaa syntyy Haminan Mäkelänkankaalla sekä Raahen Kopsassa, joissa ESE on osaomistajana.

Haukivuorella on kaksisuuntainen kaukolämpö, jossa kaukolämpöä tehdään myös paikallisella biokaasulla.