KAASUAUTON TANKKAUS

1

Syoti maksukortti maksupiatteen kortinlukijaan. Toimi maksupiitteen ohjeiden mukaan.

2

Vapauta tankkausliitin jakelumittarin pidikkeesti. Huomaa, etti tankkausliitin vapautuu, kun vivussa oleva nuoli ja liittimessa oleva nuoli osoittavat toisiaan. Vipu on todella jiykki.

3

Kytke tankkausliitin ajoneuvon kaasusailion tiyttoventtiiliin. Liitin on kiinni tiyttoventtiilissa, kun vivun nuoli ja liittimen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

4

Kiynnisti tankkaus painamalla jakelumittarin "START"-nappia. Odota kunnes tankkaus on valmis.
Tankkaus paittyy auton kaasusiilion tiytyttyi automaattisesti, tai kun maksupiitteella asetettu katevaraus on saavutettu.

4

Jos haluat lopettaa tankkauksen kesken, paina punaista "STOP"-nappia ja jatka kohdasta 6.
Muussa tapauksessa "STOP"-nappia ei tarvitse painaa ollenkaan.

5

Tankkaus on valmis, kun jakelumittarin niytolle ilmestyy "END"-teksti ja vihrei valo syttyy. END-teksti nikyy vain lyhyen hetken.

6

lrrota tankkausliitin ajoneuvosta.

7

Aseta tankkausliitin takaisin jakelumittarin pidikkeeseen. Tankkausliittimen vipu jai lopuksi letkun suuntaisesti.