KAASUAUTON TANKKAUS

1

Syötä maksukortti maksupäätteen kortinlukijaan. Toimi maksupäätteen ohjeiden mukaan.

2

Vapauta tankkausliitin jakelumittarin pidikkeestä. Huomaa, että tankkausliitin vapautuu, kun vivussa oleva nuoli ja liittimessä oleva nuoli osoittavat toisiaan. Vipu on todella jäykkä.

3

Kytke tankkausliitin ajoneuvon kaasusäiliön täyttöventtiiliin. Liitin on kiinni täyttöventtiilissä, kun vivun nuoli ja liittimen nuoli osoittavat samaan suuntaan.

4

Käynnistä tankkaus painamalla jakelumittarin "START"-nappia. Odota kunnes tankkaus on valmis.
Tankkaus päättyy auton kaasusäiliön täytyttyä automaattisesti, tai kun maksupäätteelle asetettu katevaraus on saavutettu.

4

Jos haluat lopettaa tankkauksen kesken, paina punaista "STOP"-nappia ja jatka kohdasta 6.
Muussa tapauksessa "STOP"-nappia ei tarvitse painaa ollenkaan.

5

Tankkaus on valmis, kun jakelumittarin näytölle ilmestyy "END"-teksti ja vihreä valo syttyy. END-teksti näkyy vain lyhyen hetken.

6

lrrota tankkausliitin ajoneuvosta.

7

Aseta tankkausliitin takaisin jakelumittarin pidikkeeseen. Tankkausliittimen vipu jää lopuksi letkun suuntaisesti.